Friday, 1 November 2013

Karangan-Ibu Bapa Memupuk Amalan Membaca

PERANAN IBU BAPA DALAM MEMUPUK BUDAYA MEMBACA

Perancangan Isi Karangan

Pendahuluan:  Penegasan tugasan soalan
                   :  Keadaan sebenar yang berlaku
                   :  Gambaran Idea / Isi utama
                   :  Unsur kecindan (peribahasa / kata hikmah / cogan kata)

Isi 1 (Kepimpinan):  Kesedaran ibu bapa
                            :  Pengaruh teladan
                            :  Aktiviti keluarga
                            :  Kunjungan ke perpustakaan awam / bergerak

Isi 2  (Kewangan) :  Pembelian bahan bacaan
                            :  Perabot / sudut bacaan / perpustakaan kecil
                            :  Kunjungan ke kedai buku

Isi 3  (Dorongan)  :  Pengukuhan lisan / pujian
                            :  Perbincangan santai tentang bacaan
                            :  Perkongsian maklumat baharu / terkini

Penutup:  Kesimpulan umum
            :  Batasan / had peranan ibu bapa
            :  Saranan dan harapan
            :  Penegasan semula peranan ibu bapa
Peribahasa yang boleh dimasukkan dalam karangan :
1. Melentur buluh biar dari rebungnya.
2. Bagaimana acuan begitulah kuihnya.
3. Mendidik anak ketika kecil umpama mengukir atas batu, sebaliknya mendidik anak-anak setelah dewasa umpama mengukir atas air. (Maksud peribahasa Arab).
4. Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad.
5. Tuntutlah ilmu sampai ke negara China

6. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.

Contoh Karangan

PERANAN IBU BAPA DALAM MEMUPUK AMALAN MEMBACA DALAM KALANGAN ANAK-ANAK.

Amalan membaca merupakan satu amalan yang mulia. Membaca amat penting dalam membentuk masyarakat berilmu. Setiap anggota masyarakat harus menjadikan membaca sebagai satu amalan. Dalam hal ini, ibu bapa perlu berusaha untuk mewujudkan keluarga berilmu dengan menyemai minat membaca dalam kalangan anak-anak.(38)

Salah satu usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam memupuk minat membaca dalam diri anak-anak adalah dengan membawa anak-anak ke perpustakaan. Amalan ke perpustakaan akan menanam perasaan cinta dan sayang akan buku.Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka ke perpustakaan awam pada setiap hujung minggu atau semasa cuti sekolah. Di sini, anak-anak boleh memilih pelbagai buku yang digemari. Lantas, anak-anak akan gemar membaca buku seumur hidup. (64)

Selain itu, ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan mini di rumah.Perpustakaan ini dapat dijadikan tempat menyimpan buku dan majalah. Malahan, boleh menjadi tempat anak-anak membaca dan belajar. Perpustakaan mini di rumah mestilah dilengkapi dengan buku-buku yang bersesuaian yang dapat menarik minat anak-anak untuk membaca. Sebagai contoh, majalah, buku cerita dan surat khabar. Ruang perpustakaan ini juga mestilah dalam keadaan selesa. Lantaran itu, ibu bapala memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka agar gemar membaca buku ketika berada di rumah.. (70)

Di samping itu juga, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak mereka.Tidak dapat dinafikan, contoh teladan yang baik dari ibu bapa mempengaruhi jiwa dan minda anak-anak. Sebagai contoh, sikap gemar membaca surat khabar, majalah, buku dan sebagainya patutlah diamalkan oleh ibu bapa dalam mengisi masa lapang. Lama-kelamaan, tabiat ini akan menjadi ikutan anak-anak. Bak kata peribahasa Melayubagaimana acuan, begitulah kuihnya’. Jelaslah, bahawa ibu bapa perlu menunjukkan contoh terbaik untuk dicontohi anak-anak.


Konklusinya, amalan membaca membolehkan pelbagai jenis ilmu diperoleh oleh generasi muda kita. Peranan dan sikap ibu bapa amat penting dalam memupuk sikap membaca ini kerana merekalah yang menjadi teladan kepada anak-anak kerana anak-anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Sikap membaca yang tinggi juga mampu menjadikan masyarakat kita satu kelompok warga yang berilmu tinggi kerana membaca jambatan ilmu.

No comments:

Post a Comment