Friday, 1 November 2013

Tatabahasa-Kenali Subjek dan Predikat Ayat

MENGANALISIS AYAT- Kenal pasti subjek dan predikat( m/s 97 T4)

Latihan 1
Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat seperti yang berikut:
Subjek             :
Predikat           :

(i)            Keluarga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan setiap remaja.
Subjek       :
Predikat     :

(ii)           Penggunaan telefon bimbit sudah menjadi suatu kemestian pada hari ini.
Subjek       :
Predikat     :

(iii)          Pada setiap hari Ahad ibu bapa saya  ke pasar tani.
Subjek       :
Predikat     :

(iv)         Sudah menjadi isu global jenayah pemerdagangan manusia.
Subjek       :
Predikat     :

(v)          Akan menyebabkan masalah obesiti tabiat makan secara berlebihan.
Subjek       :
Predikat     :

(vi)         Generasi muda perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan.
Subjek       :
Predikat     :Latihan 2(m.s 89 T5)
Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat seperti yang berikut:
Subjek             :
Predikat           :

(i)            Kejayaan itu dikecapinya selepas mengharungi pelbagai halangan dan jerih payah.
Subjek       :
Predikat     :

(ii)           Setiap pengguna berhak mendapatkan barangan atau perkhidmatan atas setiap sen yang dibelanjakan oleh mereka.
Subjek       :
Predikat     :

(iii)    Beberapa ekor anjing liar menyelongkar tong sampah untuk mencari sisa-sisa makanan.
Subjek       :
Predikat     :

(iv)         Kerjaaan tidak mengizinkan kemasukan beberapa jenis ubat ke negara ini.
Subjek       :
Predikat     :

(v)          Kenaikan harga barangan di negara kita semakin sukar untuk dibendung.
Subjek       :
Predikat     :

(vi)         Orang tengah mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan berlipat ganda ke atas golongan nelayan dan petani.
Subjek       :
Predikat     :


6 comments: