Tuesday, 13 May 2014

Latihan Tatabahasa-Mencerakin/ Memisahkan Ayat

Anda mesti menggugurkan kata hubung, penanda wacana dan tanda baca. Kemudiaan kenal pasti subjek dan predikat ayat-ayat tunggal yang akan ditulis. Selamat mencuba.

SPM 2006

Soalan 2(b)
Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal

           i.    Adakah Encik Amran hendak ke Muzium Negara atau ke Puterajaya.
          ii.    Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan.
         iii.    Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja.

[6m]

No comments:

Post a Comment