Tuesday, 13 May 2014

Latihan Syair Makna Riak

LATIHAN 1


Baca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Syair Makna Riak


Kemudian dinyatakan makna riak,

Amal ibadat kerana manusia,

Inilah kebencian Tuhan yang sedaya,

Sebab kerana syirikkan Dia.


Terkadang riak pula dilakukan,

Mengiringkan beberapa puasa tak makan,

Bertutur itu suara diperlahankan,

Tubuh dan badan tidak dihiraukan.


Supaya disangka ianya wali,

Akan dunia tidak peduli,

Hemahnya itu sangatlah ali,

Tetapi hatinya ke dunia bertali.


Terkadang riakkan ia berilmu,

Bersurah ketika orang berjamu

Berkata-kata tidaklah jemu,

Nahu dan sarap habis diramu,


Terkadang bercakap ilmunya mantik,

Bicara alhayat konon diselidik,

Supaya disangka ianya cerdik,

Sukalah orang memberinya gundik.


Terkadang riak dengan pakaian,

Berserban lilit ekor berhambayan,

Sejadah di bahu bersampaian,

Tasbih di tangan beruitan.


Pejamkan mata duduk bersila,

Lidah berzikir Allah Taala,

Terkadang jazbah seperti gila,

Kasadnya hendak jadi kepala.Riak demikian menjadi balak,

Amal itu tentu ditolak,

Terkadang dilemparkan ke mukanya pulak,

Allah Taala sualak.


(i) Apakah maksud riak seperti yang dijelaskan oleh syair di atas?                                           [2 markah]


(ii) Pada pendapat anda, mengapakah segelintir masyarakat suka mengamalkan sikap riak dalam perlakuan mereka?                                                                                                                                 [3 markah]


(iii) Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam syair di atas.                                               [4 markah]


LATIHAN 2

(i) Apakah akibat yang akan diterima oleh seseorang yang bersikap riak? [2 markah]


(ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang itu dapat menghindari sikap riak? [3 markah]


(iii) Huraikan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam syair di atas. [4markah]


LATIHAN 3

(i) Mengapakah Tuhan benci akan sikap riak? [2 markah]


(ii) Pada pendapat anda, apakah kesan yang akan diterima oleh seseorang yang bersikap riak dalam pergaulannya dengan masyarakat? [3 markah]


(iii) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam syair di atas. [4 markah]

No comments:

Post a Comment