Tuesday, 7 January 2014

Latihan Rumusan

RUMUSAN

Pendahuluan
   
Latihan 1

Jawab semua latihan di bawah.
 
1.     Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kesan  kelemahan institusi keluarga dan langkah-langkah mengatasinya. Panjang rumusan  hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

       Lengkapkan ayat pendahuluan       

        Petikan membincangkan

2.     Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab khidmat sistem pesanan ringkas amat diperlukan pengguna dan langkah-langkah menjimatkan penggunaannya.  Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
          
       Lengkapkan ayat pendahuluan       

 Petikan membincangkan
       

3.     Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan satu rumusan tentang kepentingan hutan   bakau   kepada   negara  ini  dan  langkah-langkah memuliharanya.  Panjang  rumusan  anda  hendaklah   tidak  melebihi 120 patah   perkataan.  
             
       Lengkapkan ayat pendahuluan       

       Petikan membincangkan

4.     Baca  petikan  di bawah  dengan teliti kemudian tuliskan satu rumusan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keghairahan orang ramai mengunjungi  pusat beli-belah dan ciri-ciri pusat beli-belah yang selamat.  Panjang rumusan  anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan
  
      Lengkapkan ayat pendahuluan       

Petikan membincangkan
    
5.     Baca  petikan  di bawah  dengan  teliti  kemudian  buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi gejala buli dan kesan-kesan gejala itu ke atas pelajar. Panjang  rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.         
       Lengkapkan ayat pendahuluan       

       Petikan membincangkanLatihan 2

Jawab semua soalan di bawah.

1.     Baca petikan di  atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan pudarnya penghayatan  semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan cara mengatasi. Panjang rumusan anda hendaklah tidak  melebihi 120 patah perkataan.
Lengkapkan ayat pendahuluan 

     Membincangkan         
      

2.     Baca petikan di  atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca- punca generasi kini tidak menghayati semangat patriotik dan kesannya. Panjang  rumusan anda hendaklah tidak  melebihi 120 patah perkataan.
 Lengkapkan ayat pendahuluan
           
 Petikan membincangkan
      
3.     Baca petikan  di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam masyarakat bandar dan kesannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak  melebihi 120 patah perkataan.
            Lengkapkan ayat pendahuluan
           
      Petikan membincangkan

4.     Baca petikan  di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara memupuk minat membaca  dalam kalangan pelajar luar bandar dan kesannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak  melebihi 120 patah perkataan.
Lengkapkan  ayat pendahuluan
            
Petikan membincangkan
                        
                
5.     Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang tindakan untuk  mengatasi penyakit berjangkit dan halangannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak  melebihi 120 patah perkataan.
Lengkapkan ayat  pendahuluan
                                                  
 Petikan mimbincangkan

6.     Baca petikan di atas dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan mempelajari bahasa asing  dan halangannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak  melebihi 120 patah perkataan.
Lengkapkan ayat  pendahuluan

Petikan membincangkan                                                           

No comments:

Post a Comment