Wednesday, 15 January 2014

Latihan Melunas Rindu

Kepada semua pelajar 4D yang budiman,

Sila jawab soalan pra komsas novel MR dan hantar pada 17 Januari 2014. Jawapan hendaklah ringkas dan tepat. Markah lulus ialah 50%. Selamat menjawab.

SOALAN MINDA MELUNAS RINDU
1. Jelaskan dua pengajaran yang dapat anda peroleh daripada dua peristiwa penting yang telah berlaku dalam bab 1 novel yang telah anda kaji.

2. Huraikan nilai memaafkan kesalahan orang lain yang dimuatkan dalam bab2 novel ini.

3. Berapakah harga dan luas tanah yang dibeli oleh Fuad daripada Awang Sojar?

4. Mengapakah Fuad membeli tanah dan motosikal untuk ibu dan bapa angkatnya?

5. Dalam bab 3, siapakah yang datang berjumpa Fuad?

6. Apakah tawarannya?

No comments:

Post a Comment