Saturday, 16 January 2016

Latihan Subjek dan Predikat Ayat

Latihan 1

Kenal  pasti dan tulis subjek dan predikat  yang lengkap bagi setiap ayat seperti yang berikut:


1. Kami dilayan dengan mesra oleh pekerja restoran tersebut.

    Subjek    :
    Predikat :
2. Ketinggian Gunung Kinabalu 4104 meter.
    Subjek    :
    Predikat :
3. Pada setiap petang Sabtu, kami sekeluarga ke perpustakaan.
    Subjek    :
    Predikat :
4. Taman Tasik Perdana terkenal oleh landskapnya yang menarik.
    Subjek    :
    Predikat :
5. Murid yang pintar itu cita-cita untuk menjadi angkasawan.
    Subjek    :
    Predikat :
6. Demi membiayai kos pelajaran anak-anak, ibu bapa sanggup bergolok-gadai.
    Subjek    :
    Predikat :

No comments:

Post a Comment