Thursday, 27 February 2014

Latihan Pantun Lapan Kerat


Sila jawab latihan di bawah dan hantar pada 2 Mac 2014 melalui Ketua Kelas

Pantun Lapan Kerat

Latihan

Jawab semua soalan dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Apakah yang disarankan oleh pemantun dalam rangkap pertama pantun ini.(2 markah))(ii) Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu?
     Jelaskan tiga cadangan anda (3 markah)).(iii) Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam pantun ini (4 markah)
No comments:

Post a Comment